Persoanele cu dizabilități vor beneficia, în curând, de anumite facilități pentru accesul la diverse evenimente organizate în mai multe țări europene. Programul național nu este încă funcțional și se așteaptă eliberarea cardurilor pe baza cărora se va face accesul la respectivele evenimente. În Alba, peste 300 de persoane au depus cereri pentru astfel de carduri.

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la “Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa”, implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD).

Persoanele îndreptățite, părintele, reprezentantul legal, tutorele, vor depune o cerere, în scris, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, camera 19, sau electronic la adresa de e-mail: cardeuropeanab@yahoo.com sau dgaspc@protectiasocialaalba.ro.

Cererea  va fi însoțită de următoarele documente:

  • o copie după B.I./C.I.;
  • o copie a certificatului de naștere, în cazul minorilor care nu au împlinit 14 ani, precum și o copie B.I./C.I. a reprezentantului legal;
  • o fotografie recentă, color, în format digital – (fotografia poate fi preluată de pe e-mail, de pe un suport electronic al beneficiarului sau va fi făcută, pe loc, cu un telefon mobil sau aparat foto);
  • o copie după certificatul de încadrare în grad de handicap.

De asemenea, se vor menționa, pe cerere, numărul de telefon fix sau mobil și adresa de e-mail.

Utilizatorii Cardului European pentru Dizabilitate vor putea accesa beneficiile negociate la nivel național și european, prezentate pe site-ul web al proiectului: www.dizab.eurocard.gov.ro.