Rezultatele repartizării la liceu au fost deja publicate pe admitere.edu.ro și vor fi afișate și la avizierele unităților de învățământ. În școlile gimnaziale vor fi publicate listele cu locurile rămase neocupate la liceele din județe.
În perioada 15-18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada 15-18 iulie 2019, nu îşi depun dosarele de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale.
Pe 23 iulie, începe a doua etapă de admitere la liceu.