Mamele care obţin venituri din mai multe activităţi şi cer intrarea în concediul pentru creşterea copilului trebuie să îşi suspende cel puţin una dintre activităţile respective. Ele vor putea să obţină venituri şi în perioada concediului pentru creşterea copilului, însă acestea nu au voie să totalizeze mai mult de 3.000 de lei pe an.

În toamna anului trecut, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 a fost modificată prin lege, astfel încât părintele aflat în concediul pentru creşterea copilului să poată obţine venituri impozabile fără să-i fie suspendată plata indemnizaţiei. De aceea, Executivul a trebuit să facă anumite modificari în acest sens în normele pentru aplicarea ordonanţei de urgenţă, care se aplică deja.

Conform actului normativ, persoana care obţine concomitent venituri din mai multe surse poate obţine concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului în baza documentelor prin care face dovada suspendării a cel puţin uneia dintre activitaţi, astfel încât sumele câştigate să nu depăşească 3.000 de lei într-un an calendaristic.

Pentru a beneficia de concediu şi indemnizaţie, părintele care le solicită trebuie să fi obţinut venituri impozitate în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului. Conform OUG nr. 111/2010, cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioade în care solicitantul s-a aflat în situaţii precum somaj, concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă sau concediu fără plată pentru creşterea copilului.

În situaţia în care părintele n-are cum să dovedească suspendarea activităţii, acesta poate obţine venituri supuse impozitului din orice activitate, atât timp cât nu este depaşită limita anuală de 3.000 de lei.

Pe deasupra, din moment ce ambii părinţi au dreptul să ceară intrarea în concediul de creştere, limita anuală de 3.000 de lei se aplică fiecăruia, dacă solicitarea dreptului se face succesiv.

Autorităţile sunt obligate să verifice dacă părintele aflat în concediul de creştere respectă limita de venituri de 3.000 de lei pe an calendaristic, în termen de trei luni de la încheierea fiecărui an din perioada concediului, dar şi de la încetarea dreptului la concediu şi indemnizaţie.

Atenţie! Dacă părintele aflat în concediu realizează venituri mai mari de 3.000 de lei pe an, acesta este obligat să anunte în scris primăria în cel mult 15 zile lucrătoare. În caz contrar, dacă autorităţile constată că limita a fost depaşită, se consideră că indemnizaţia a fost încasată pe nedrept şi va fi recuperată în baza legii.

Părinţii pot primi şi alţi bani în timpul concediului

Persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului pot obţine şi alte sume de bani fără să le fie suspendată plata indemnizaţiei, în afară de cele impozabile, conform dispozitiilor OUG nr. 111/2010.

Mai exact, plata indemnizaţiei nu se suspendă dacă beneficiarii primesc indemnizaţii în calitate de consilier local/judeţean, indiferent de nivelul acestora.

Totodată, o altă excepţie în acest sens prevede că plata indemnizaţiei se menţine şi dacă persoana îndreptăţită “primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu”.

Cuantumul indemnizaţiei lunare reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, însă, în funcţie de durata concediului pentru care se optează, acesta are anumite limite minime şi maxime.

Mai precis, părintele îndreptăţit poate să aleaga între:

– concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap) şi indemnizaţie lunară de cel puţin 600 de lei şi cel mult 3.400 de lei;

– concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani şi indemnizaţie lunară de cel puţin 600 de lei şi cel mult 1.200 de lei.

Opţiunea părintelui pentru concediu se face în scris, pe baza unei cereri, şi nu poate fi schimbată ulterior.

sursa: avocatnet.ro