Moody’s Investors Service a anunţat, astăzi, ratingul municipiului Alba Iulia, prima localitate din România care a obţinut un astfel de calificativ. Ratingul obtinut este Ba1, cu perspectivă negativă. Calificativul este similar cu cel al unor ţări precum Croaţia, Ungaria sau Maroc. Ratigul României, potrivit Moody’s, este Baa3, cu perspectivă stabilă.

Conducerea Primăriei Alba Iulia s-a declarat mulţumită de ratingul obţinut, deoarece evaluează pozitiv capacitatea de a rambursa datoria contractată şi angajamentul de a onora obligaţiile de plată asumate de municipiul Alba Iulia. “Ratingul este o cercetare independentă asupra modului în care un subiect, în cazul de faţă municipiul Alba Iulia, este capabil să-şi îndeplinească obligaţiile financiare în totalitate şi la termen“, se arată într-un comunicat al Primăriei Alba Iulia, dat astăzi publicităţii.

În comunicatul agenţiei Moody’s se precizează că ratingul municipiului Alba Iulia “este susţinut de rezultatele solide realizate ca urmare a unui management bugetar prudent, aşa cum se reflectă în excedentele operaţionale constante, performanţele financiare bune şi existenţa unor rezerve la un nivel confortabil (…) Totuşi, ratingul conţine şi unele aspecte asociate capacităţii limitate a municipiului de a majora veniturile şi creşterea potenţială a poverii datoriei, în decursul următorilor 2 ani datorită programului de investiţii destul de extins“.

Moody’s remarcă faptul că Alba Iulia a realizat, în decursul ultimilor ani, excedente importante în bugetul de funcţionare. Acest excedent a fost de 30% din veniturile operaţionale în 2012, de la 19% în 2011, reflectând o creştere a veniturilor realizate din impozite şi taxe şi o creştere a transferurilor de la bugetul de stat, asociate cu măsurile de control a cheltuielilor implementate de administraţia locală.

De ce perspectivă negativă

“Perspectiva negativă reflectă perspectiva negativă a ratingului suveran Baa3, precum şi cadrul macroeconomic şi instituţional care guvernează relaţiile interguvernamentale. Municipiul Alba Iulia este dependent, în mare măsură, de fondurile de la bugetul de stat primite sub forma cotelor şi sumelor defalcate din impozite ale bugetului de stat şi care reprezintă aproximativ 80% din veniturile operaţionale, în ultimii 5 ani.  Municipiul are posibilităţi limitate de a genera fonduri adiţionale sub formă de venituri proprii, pentru a reduce presiunea externă asupra bugetului“, se arată în comunicatul Moody’s.

Autorităţi mulţumite

“Rating-ul obtinut de Alba Iulia este, dacă vreţi, un indicator al realizărilor şi al efortului depus de toţi cetăţenii municipiului în ultimii ani. Dezvoltarea oraşului este, în primul rând, meritul locuitorilor săi şi recunoaşterea noastră trebuie să se îndrepte către ei. Alba iulia este astăzi la un rating comparabil cu al unor capitale europene, precum Zagreb sau Budapesta. S-au atras fonduri europene de peste 150 milioane euro, s-au făcut împrumuturi şi s-au emis obligaţiuni pentru co-finanţarea proiectelor europene, iar aceste fonduri au asigurat resursele necesare construirii sau modernizării a peste 23 km drumuri, peste 55.000 m2 zone pietonale, peste 20.000 m2 de parcări şi a peste 15 ha de spaţii verzi noi”, a declarat Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia.

“Ratingul bun al municipiului este foarte important în perspectiva atragerii resurselor financiare pe viitor (…) Pentru perioada următoare vom avea nevoie de mai mulţi investitori privaţi şi mult mai multe finanţări rambursabile. Acest lucru nu se poate obţine decât având un rating bun oferit de o agenţie internaţională de renume”, a declarat Nicolaie Moldovan, city manager.