Consilierii județeni au votat, în ședința extraordinară de astăzi, încheierea unor acorduri de parteneriat cu administrațiile locale din Zlatna și Ocna Mureș, pentru realizarea unor lucrări de modernizare și reabilitare a clădirilor spitalelor din cele două localități. Proiectele vor fi realizate, în cea mai mare parte, din bani europeni, iar valoarea totală a investițiilor depășește 11 milioane de lei.

Obiectivul general al investiţiei propuse „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” îl reprezintă satisfacerea cerințelor de consum și a exigențelor de calitate impuse de normele interne și europene și vizează prin lucrările de intervenție:

  • reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • reducerea cosumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;
  • executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.

Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv T.V.A. este de 5.937.561,88 lei, cu o durată de execuție de 2 ani. Finanțarea se va realiza astfel:

  • Fonduri europene prin POR: 98 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei
  • Fonduri de la bugetul local UAT Orașul Ocna Mureș si UAT Județul Alba: 2 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei și 100 % din totalul costurilor neeligibile ale investiţiei.

În ceea ce privește spitalul din Zlatna, în expunerea de motive a proiectului de hotărâre se arată că obiectivul general al investiţiei propuse „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea obiectivului clădire spital oraş Zlatna, inclusiv o reabilitare structurală a clădirii. Astfel, clădirea spitalului din oraşul Zlatna (clădirea C1: spital P+1E), edificată în anul 1731, poate fi exploatată în condiţii de siguranţă structurală şi confort dacă sunt realizate măsurile de intervenţie dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. De asemenea, pentru aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei energetice a clădirii de referinţă, este necesară reabilitarea termică a acesteia prin majorarea semnificativă a protecţiei termice a anvelopei clădirii şi realizarea unui sistem de încălzire adecvat. În spaţiile consolidate/ reabilitate/ reparate se propune amenajarea la parter a unor spaţii pentru personal şi cabinete, zonă pentru vizitatori, încăperi pentru radiologie, spaţii administrative şi spaţii tehnice. La etaj se vor amenaja saloane pentru 32 de pacienţi, încăperi pentru personal, farmacie, sală de mese şi grupuri sanitare.

Valoare totală obiectiv investiţii (cu TVA) este de 5.734.742,74 lei, iar durata de execuție este de doi ani. Finanțarea se va face astfel:

– Fonduri europene prin POR: 98 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei

– Fonduri de la bugetul local UAT Orașul Zlatna si UAT Județul Alba:

  • 2 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei
  • 100 % din totalul costurilor neeligibile ale investiţiei