Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va găzdui, timp de două zile, Conferința Națională „Educația din perspectiva valorilor”. În cadrul acesteia, miercuri, ora 12.00, în Amfiteatrul A9 (Aula Magna – UAB) va avea loc Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa unuia din cei mai cunoscuți specialiști în domeniul Pedagogiei, distinsul Profesor univ. dr. Constantin Cucoș, căruia îi datorează enorm practic oricare cadru didactic din România.

PROGRAM:

Miercuri, 10 oct. 2018

  • 9.30-9.45 – Deschiderea conferinței (Amfiteatrul A9)
  • 9.45-11.30 – Sesiune plenara I
  • 12.00-13.00 – Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa” Domnului Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Universitatea Al. I. Cuza” din Iași
  • 15.00-16.00 – Workshop cu tema: Valorile naționale și europene în educația de azi”
  • 16.30-18.00 – Sesiune plenară II

 Joi, 11 oct. 2018

  •  9.30-11.00 – Activitate pe secțiuni
  • 11.30-12.30 – Activitate pe secțiuni
  • 12.30-13.00 – Concluzii

Constantin Cucoş s-a născut în localitatea Osoi-Comarna, judeţul Iaşi, în 1958. Este absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1985. În 1994 a obţinut titlul de doctor în ştiinţele educaţiei la universitatea ieşeană, cu o lucrare de filosofia educaţiei. Este profesor universitar în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Lucrări publicate: Pedagogie şi axiologie (Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 1995), Educaţia religioasă. Conţinut şi forme de realizare (Editura Didactică şi Pedagogică, 1996), Minciună, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică (Editura Polirom, 1997), Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice (Editura Polirom, 1999; ediţia a II-a, 2009), Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale (Editura Polirom, 2000), Pedagogie (Editura Polirom, 2000; ediţia a II-a, 2002; ediţia a III-a, 2014), Timp şi temporalitate în educaţie. Elemente pentru un management al timpului şcolar (Editura Polirom, 2002), Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării (Editura Polirom, 2006), Teoria şi metodologia evaluării (Editura Polirom, 2008), Educaţia. Iubire, edificare, desăvîrşire (Editura Polirom, 2008), Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii (Editura Polirom, 2013), Educaţia estetică (Editura Polirom, 2014), Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări (Editura Polirom, 2017). Este autor a peste 200 de studii în volume colective sau reviste de specialitate. Domenii de competenţă: filosofia educaţiei, pedagogia culturii, educaţia religioasă, pedagogia interculturală.