Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, începând cu anul universitar 2018-2019,  admitere pentru programul de licență Inginerie urbană și dezvoltare regională.  Este o specializare nouă, cerută de tineri dar şi de angajatori, această specializare funcţionând cu succes în cadrul altor universităţi din ţară.

Publicitate

Domeniile în care pot activa absolvenții sunt următoarele:

– construcţii – se pot autoriza ca diriginte de şantier;

– primării – servicii de urbanism, fond funciar;

– derularea proiectelor de infrastructură şi dezvoltare urbană a localităţilor;

– firme de proiectare şi de execuţie acreditate în domeniul ingineriei civile.

Pe baza competenţelor obţinute în urma parcurgerii programului de licenţă „Inginerie urbană şi dezvoltare regională”, viitorii ingineri constructori vor asigura legătura între parteneriatul public şi privat prin activarea în toate etapele unui proiect, de la fundamentare până la operarea şi monitorizarea activităţilor implementate.

Candidații sunt așteptați la sediul Universității până la data de 20 septembrie 2018 pentru înscriere. Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 la noua specializare, Universitatea propune un număr de 20 de locuri subvenționate și 10 locuri cu taxă, criteriul de admitere fiind media la Bacalaureat. Mai multe informații pe pagina http://admitere.uab.ro/

De asemenea, FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, pune la dispoziția studenților, începând cu anul universitar 2018-2019, programul Artă sacră , pentru pregătirea specialiștilor în desen, iconologie și artă murală/parietală (mozaic și frescă). Absolvenții programului pot ocupa posturi didactice de profesori de desen, pictori de biserici și specialiști în arta mozaicului bizantin. Sunt scoase la concurs 10 locuri subvenționate și 20 de locuri cu taxă.