Legea prevenirii, care reglementează unele instrumente ce trebuie să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii, a intrat de astăzi în vigoare, la 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Conform legii, toate autorităţile, instituţiile cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au obligaţia ca, în trei luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare şi ghiduri şi să aloce pe pagina de internet secţiuni speciale dedicate informării publice privind legislaţia în vigoare, drepturile şi obligaţiile în desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor.
De asemenea, autorităţile au obligaţia să îndrume persoanele interesate în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale, iar în cazul în care se constată o contravenție, se va încheia, în prima fază, un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere a deficiențelor, fără a se aplica sancţiuni contravenţionale complementare.
Legea, iniţiată de Guvern şi adoptată în decembrie de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a fost ulterior promulgată de preşedintele Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial din data de 28 decembrie.