Situată în centrul uneia dintre cele mai frumoase și importante provincii istorice românești, Transilvania, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, de la a cărei înființare s-au împlinit 75 de ani, a devenit, așa cum și-au dorit întemeietorii săi, un pilon esențial al vieții culturale a orașului-simbol Alba Iulia și, implicit, a județului Alba.

Instituția s-a născut din nevoia de cultură, care s-a manifestat tot mai pregnant, a intelectualilor români din Alba Iulia. În acel moment, orașul avea o bibliotecă în Cetate, dar aceasta nu era accesibilă publicului larg. Soluția găsită a fost înființarea unei biblioteci municipale pe lângă Muzeul Regional Alba, al cărui director era Ion Berciu.

Context istoric nefavorabil

Nașterea propriu-zisă a instituției cărții din Alba Iulia nu a fost una ușoară din cauza contextului istoric și social al vremii marcat de frământări politice și sociale, conflicte și dificultăți generate de cel de-al doilea război mondial, la nivel național și european. Au existat numeroase cereri și solicitări adresate autorităților locale și centrale pentru înființarea bibliotecii, pentru alocarea unui sediu și resurselor necesare funcționării ei. O mare parte a acestei corespondențe este semnată de Ion Berciu, directorul Muzeului Regional din Alba Iulia, considerat unul din ctitorii instituției.

Un alt ctitor important al instituție este marele cărturar Nicolae Iorga care, în perioada 1938-1939, a făcut demersuri pentru o obține statutul de ”municipiu cultural” pentru Alba Iulia. Tot el a făcut și prima mare donație de carte, cuprinzând aproximativ 2.400 de volume, la care, ulterior, s-au adăugat alte donații.

Răspunzând numeroaselor apeluri și solicitări venite pe adresa sa, primăria orașului va stabili sediul viitoarei biblioteci în 4 camere din aripa dreaptă a clădirii Caragiale (actualmente Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia). Muzeul va dona mobilier, cărți, primul fond din care s-au achiziționat registrele și s-au plătit ajutoarele la inventariere.

S-a adoptat ca dată simbolică a înființării bibliotecii data de 1 decembrie 1942, dată de la care au început, propriu-zis, lucrările de organizare, clasare, inventariere, întocmirea fișierului și repartizarea cărților pe specialități, lucrări realizate de un bibliotecar ajutat de doi elevi de liceu.

Primul bibliotecar nu a fost remunerat

Primul bibliotecar a fost profesorul și scriitorul Constantin Dumitrescu, numit la 17 noiembrie 1942, în urma hotărârii Comisiei Bibliotecii Publice din Alba Iulia. O lungă perioadă  el va face toată munca de organizare fără a fi remunerat, din dorința de a pune bazele unei atât de râvnite biblioteci publice în oraș.

În documentele Primăriei Alba Iulia se menționează că plata personalului bibliotecii nu a fost posibilă, pentru că în bugetul Muzeului Regional nu a fost alocație bugetară pentru acest segment. Astfel, până la 11 mai 1943, Dumitrescu lucrează în mod onorific. La acea dată, printr-un document al primăriei, se fixează o diurnă de 11.300 lei pentru plata bibliotecarului, bani luați din bugetul primăriei.

„Singur bibliotecarul, fără nici o remunerație, ajutat de doi elevi de liceu care făceau munca de folos obștesc, nu constituea un corp de funcționari care aveau menirea să rezolve o problemă atât de grea. Totuși, mulțumită elanului, în condițiuni vitrege, fără foc, fără rechizite și materiale suficiente, toate izbeliștile și viciozitudinile au fost învinse și la data de 1 iunie 1943 biblioteca era virtual deschisă, având un singur funcționar: pe bibliotecarul ei” a fost scris în Buletinul Oficial al Municipiului Alba Iulia din 15 iunie 1944.

Putem spune că primul bibliotecar și, mai apoi, director al Bibliotecii publice din Alba Iulia, Constantin Dumitrescu, este și unul dintre ctitorii aceste instituții. El este și cel care, după modelul bibliotecilor din Constanța și Timișoara, elaborează un regulament de funcționare și organizare.

75 de ani de viață

Inaugurarea bibliotecii s-a făcut într-un cadru solemn la data de 6 septembrie 1943.

Întreţinând o corespondenţă abundentă cu instituţii, asociaţii literare, personalităţi ale vremii, editori, tipografi, corespondenţă în care arăta starea precară a noului aşezământ și nevoia dezvoltării fondului de carte, profesorul Constantin Dumitrescu reuşeşte să atragă importante donaţii de carte, precum şi sprijinul Ministerului Afacerilor Interne şi cel al Ministerului Culturii Naţionale.

Biblioteca a pornit la drum cu un fond de 6326 volume, iar, la acea vreme, era structurată pe două secții: secția de împrumut la domiciliu și secția de „cetit și consultat la sală”.

În anul 1950 instituția își va schimba statutul devenind Biblioteca centrală raională. În subordinea ei vor intra toate bibliotecile orășenești și comunale din raionul Alba. Constantin Dumitrescu a fost înlocuit în data de 22 februarie a aceluiași an, fără a i se fi comunicat motivul. Au urmat patru decenii în care biblioteca, alături de celelalte instituții culturale, a fost permanent asaltată pentru a fi integrată „sistemului”. Mii de volume au fost eliminate din fondurile sale și au luat fie calea reciclării, fie cea a retragerii în așa-zisul fond special.

În anul 1965 fondul de carte a crescut la 26813 volume, trecând în 1975 de 120000, pentru ca, în prezent, să depăşească cifra de 200000 unităţi de bibliotecă.

Din data de 26 noiembrie 1991 biblioteca poartă numele patronului său spiritual, filosoful, poetul şi dramaturgul Lucian Blaga. În prezent se află pe un drum ascendent reflectat de creşterea continuă a numărului de utilizatori care-i trec zilnic pragul, la sediu și în cele trei filiale din municipiul Alba Iulia.