Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinți, care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, poate beneficia de concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani. Cuantumul acestei indemnizații este de 1250 lei.

Părinții cu dizabilitate gravă sau accentuată, care au în îngrijire un copil cu dizabilitate, nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilitate și nu îndeplinesc prevederile legale pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului, pot beneficia de sprijin lunar pentru îngrijirea copilului în cuantum de 438 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani

Părinții copilului cu dizabilitate, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, pot beneficia de sprijin lunar pentru îngrijirea copilului în cuantum de 188 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

Părinții cu dizabilitate gravă sau accentuată care au în întreţinere un copil şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente pot beneficia de sprijin lunar în cuantum de 188 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani.

Acte necesare pentru indemnizața pentru îngrijirea copilului sunt:

-cerere tip

-buletinele de identitate ale solicitanţilor (copie+original)

-certificate de naştere pentru toţi copiii (copie+original)

– certificat de căsătorie sau livret de familie (copie+original) – în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi,

-se prezintă anchetă socială de la autoritatea tutelară

-certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru copil (sau pentru părinții acestuia, certificat de încadrare în gradul grav sau accentuat dacă este cazul )

-cerere aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului

-adeverinţă tip completată de angajator

-dispozitia de suspendare a contractului individual de muncă

-fişa fiscală aparţinând solicitantului ( dacă este cazul)

-dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei, stimulentului sau sprijinului lunar în contul personal, se solicită extras de cont ( contul iban de la bancă).

– 1 dosar plic

La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor părinţi, iar actele se depun la sediul primăriei unde solicitanții își au reședința.

Acest articol face parte dintr-o serie de materiale cu caracter informativ realizate în colaborare cu Direcția de Asistență Socială Alba Iulia.