Crucea Roşie Română Filiala Alba, în colaborare cu Şcoala gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeş, reprezentată de director prof. Bădilă Zorina, a organizat miercuri, 28 martie 2018, începând cu orele 10.00, concursul de igienă, sănătate şi prim ajutor „Mugurii Crucii Roşii”.

Concursul se adresează copiilor preşcolari, în scopul formării deprinderilor de igienă personală şi însușirii cunoștințelor privind educația pentru sănătate.

În anul 2018 au participat 27 de copii, din cadrul a 9 grădiniţe din zona Sebeş, sub coordonarea următoarelor cadre didactice:

  • Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 –Martin Cornelia şi Floca Maria
  • Grăiniţa cu program normal Lancrăm –Rablou Claudia
  • Grădiniţa cu program prelungit Petreşti – Stancu Elena şi Scarlat Victoriţa
  • Grădiniţa cu Program Normal nr. 6 Sebeş – Corpodean Corina şi Carp Adriana
  • Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Sebeş –Mutu Puşa
  • Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 – Andrei Liliana şi Luca Maria
  • Grădiniţa cu Program Normal Petreşti – Cetină Elena
  • Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 – Cotârlea Lăcrămioara şi Boda-Olar Alexandra
  • Grădiniţa cu Program Normal nr. 8 Sebeş –Delean Carmen

Educaţia în spiritul unui stil de viaţă sănătos este unul din obiectivele definitorii pentru activitatea Crucii Roşii, organizaţia noastră desfăşurând în unităţile de învăţământ campanii de informare şi concursuri – Sanitarii Pricepuţi şi Mugurii Crucii Roşii – care au menirea de a încuraja atât elevii cât şi preşcolarii să devină mai pricepuţi şi mai informaţi cu privire la aceste aspecte importante pentru dezvoltarea lor personală.

În cadrul concursului, copiii au parcurs cele trei probe: prima probă a constat în a răspunde la întrebările adresate privind noţiuni de igienă personală şi noţiuni de sănătate, proba a doua a fost de recitare de poezii, cântece, ghicitori, concursul încheindu-se cu proba de realizare a unor desene pe teme de sănătate.

În urma analizei juriului, toţi copiii participanţi au fost desemnaţi câstigători şi au fost recompensaţi pentru efortul lor de a se implica, prin oferirea de premii, constând în produse igienico-sanitare, dulciuri, articole de îmbrăcăminte şi cărţi.