Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat va avea loc astăzi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Rezultatele vor fi afișate pe site-ul www.admitere.edu.ro.

Admiterea în liceu
se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv.
Nu participă la această repartizare computerizată elevii care au ales învăţământul profesional, seral sau cu frevenţa redusă şi nici cei care au optat pentru liceele vocaţionale.
Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională, care contează în proporție de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, cu o pondere de 20%.