Consilierii judeţeni din Alba s-au reunit, în şedinţă extraordinară, joi, 1 februarie, de la ora 11.00, pentru a vota, printre altele, bugetul pe 2018, bani pentru primării, cota de cofinanțare pentru reabilitarea Muzeului şi Sălii Unirii. Toate proiectele au trecut de votul consilierilor.

Bugetul general al Judeţului Alba pe anul 2018 si si estimarile pe anii 2019-2021este
stabilit ca urmare a consolidării bugetelor componente și anume bugetul local a judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi se prezintă astfel:

BUGET GENERAL 2018 : Venituri: 436.417,66 lei ; Cheltuieli: 509.892,22 lei

Bugetul local al judeţului Alba: Venituri: 241.623,00 lei; Cheltuieli: 315.097,56 lei
Bugetul fondurilor externe nerambursabile: Venituri: 55,00 lei; Cheltuieli: 55,00 lei
Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii: Venituri: 230.158,13 lei; Cheltuieli: 230.158,13 lei
Transferuri din bugetul local în bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții(se scad): Venituri: 35.418,47 lei; Cheltuieli: 35.418,47 lei.

In anul 2018 printre obiectivele de investitii propuse a se finanța din excedentul bugetului
local constituit la data 31.12.2017, sunt:

 • Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba
  cu extindere suma de 11.950,00 mii lei
 • Amenajare depozit ceramică veche suma de 1.000,00 mii lei
 • Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș suma de 3.500,00
  mii lei
 • RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă suma de 2.300,00 mii lei
 • RK Mansardare Corpuri C+D suma de 5.210,00 mii lei
 • RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie suma de 3.000,00 mii lei
 • Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a Teatrului de
  Păpuși „Prichindel” Alba Iulia suma de 1.838,00 mii lei
 • Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia – Pârâu lui Mihai – Vurpăr –
  Câmpu Goblii – Dealu Ferului – Mereteu – Blandiana – Sărăcsău – limită județul
  Hunedoara suma de 4.064,99 mii lei
 • Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) – Noșlac – Căptălan
  – Copand – Stîna de Mureș – Găbud – limită județul Mureș suma de 3.467,00 mii
  lei
 • Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) – Păgida – Gîmbaş –
  Aiud (DN 1) suma de 2.707,78 mii lei

Întregul proiect de buget poate fi consultat aici.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil – proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a recepţionării unor lucrări de instalaţii (modificarea reţelelor electrice, de telefonie şi a sistemului de supraveghere video, lucrări recepționate în luna octombrie 2017, conform devizului emis de S.C. IMSAT ALBA S.A., în sumă de 6.545 lei).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” (12.000 lei din bugetul judeţului, pentru activităţile proiectului, în 2018).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară” (7.500 lei din buget judeţean, pentru activităţi pe 2018).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor” (10.000 de lei din bugetul judeţului, pentru activităţi în 2018).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” (12.000 de lei din bugetul judeţului, pentru activităţi în 2018).

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organizării manifestărilor ştiinţifice din anul 2018 (80.000 de lei pentru organizarea unor manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu – clasele a XI-a și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din cadrul universității, precum și din țară și străinătate; perioada martie – decembrie 2018).

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) – 40.000 lei.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării activităţilor în cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” (10.000 lei).

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII”.

11. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018.

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018.

Suplimentar, pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT – Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, Județul Sibiu, pentru realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp” (pentru care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Spaţii Verzi, componenta Arii Naturale Protejate; proiectul vizează amplasarea de panouri informative pentru vizitatori și refacerea marcajelor turistice din zonă, realizarea de întâlniri cu profesorii coordonatori ai școlilor implicate, organizarea unei tabere de junior rangeri).

Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România (1.000.000 lei).