O nouă lege adoptată în Parlament majorează de la 3 la 7 ani vârsta până la care se interzice plasamentul copiilor într-un serviciu de tip rezidenţial. Potrivit acestei legi, de la 1 ianuarie 2019, copiii orfani sub 7 ani nu vor mai putea fi cazaţi în centre de plasament, iar autorităţile trebuie să-i asigure fiecărui copil care nu are părinţi un mediu de viaţă familial. Fac excepţie cei care au nevoie de îngrijiri speciale.

Publicitate

Dacă un copil nu poate fi crescut de prinţi, trebuie să facem tot posibilul să fie plasat la rude, într-o familie substitutivă sau la asistent maternal, şi nu în instituţii colective, care nu pot oferi condiţiile necesare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere emoţional, spun iniţiatorii.

”În momentul de față, în casele de tip familial și centrul de plasament din județul Alba avem 34 de copii cu vârsta de până la 7 ani” a specificat Valentin Frăcea, directorul general DGASPC Alba, Valentin Frăcea.

Instituția din Alba a declarat că modificarea legii nu comportă dificultăți în ”La fel s-a crezut și în momentul în care s-a modificat legea și s-a stabilit pragul de 3 ani. S-a realizat, îl respectăm și la fel va fi și pentru copiii până la 7 ani. Mai avem locuri libere la asistenți maternali pentru a putea face aceste plasamente” a mai spus Valentin Frăcea.

Singura problemă care ar putea apărea este legată de 2 sau mai mulți frați, în momentul în care trebuie dispus plasamentul, dar și aici legea vine în ajutorul copiilor. Directorul DGASPC Alba a explicat : ”Legea  nu interzice plasamentul la asistenți maternali al copiilor cu vârsta peste 7 ani și atunci mergem pe varianta de a plasa frații la același asistent maternal, numai să nu fie vorba 6 frați. Legea nu stabilește un număr maxim de copii asistați, factori decisivi fiind condițiile materiale (spațiul), disponibilitatea și stadiul de sănătate al asistentului maternal. În județul Alba numărul maxim de copii asistați este de 3 la un asistent.”

Legea se poate aplica și în cazul copiilor abandonați, dacă abandonul este stabilit în instanță (abandon juridic). În acel moment copilul devine adoptabil.

După împlinirea vârstei de 7 ani, dacă copilul și asistentul maternal nu doresc întreruperea relației, copilul poate rămâne până la împlinirea vârstei de 18 sau 26 de ani.

Termenul de aplicare a legii este până în 2021.

Asistentul maternal, rechizite și salarizare

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii de către Comisia pentru Protecția Copilului, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul sau creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament sau în încredințare.

Persoana care prestează o astfel de activitate trebuie să probeze existența unor calități referitoare la comportamentul în societate, starea sănătății și profilul psihologic, astfel încât să existe garanția privind îndeplinirea corectă a obligațiilor pe care și le asumă ca părinte.

Conform grilei din Legea nr. 153/2017, actualizată 2018, salariile pentru părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal profesionist, asistent personal profesionist în funcție de vechimea în muncă sunt:

Gradatia 0 – de la 0 la 3 ani – 1.162 lei net si 1.900 brut;

Gradatia 1 – de la 3 la 5 ani – 1.188 lei net si 1.943 brut;

Gradatia 2 – de la 5 la 10 ani – 1.241 lei net si 2.040 brut;

Gradatia 3 – de la 10 la 15 ani – 1.299 lei net si 2.143 brut;

Gradatia 4 – de la 15 la 20 de ani – 1.329 lei net si 2.197 brut;

Gradatia 5 – peste 20 de ani – 1.358 lei net si 2.252 brut.

Pe lângă salariul de bază, pentru această categorie există și anumite facilitati financiare:

-spor de încordare psihică 15%;

-spor de 25% din salariul de bază acordat asistentului maternal, pe perioada plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut în plasament;

-pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenții maternali profesionisti beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, pentru fiecare copil, începând cu al-2-lea copil dat în plasament;

-spor de până la 7,5% din salariul de bază pentru asigurarea continuității în muncă acordat asistenților maternali profesioniști;

-alocația lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocație lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;

-alocația de stat pentru copil: pentru copilul cu vârsta până la 2 ani – 200 lei/lună; pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună; pentru copilul cu dizabilități – 168 lei/lună.