Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2018, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, motiv pentru care, atât la nivel naţional, cât şi în plan teritorial, s-a decis organizarea unei Divizii de Control Muncă Nedeclarată, formată din inspectori de muncă cu experiență în domeniul relațiilor de muncă și care acționează zilnic pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Publicitate

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

În perioada 29.10.– 02.11.2018, în activitatea de control, au fost găsite nereguli atât în ceea ce privește relațiile de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 27 de unități cu un total de aproape 2.200 de salariați, dintre care peste 850 femei. Au fost constatate 41 de deficiențe, aplicată o amendă pentru ”munca nedeclarată” în valoare de 20.000 de lei șin date 3 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale au fost:

-primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

-angajatorul nu face dovada comunicării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului în cauză;

-neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;

neacordarea repausului săptămânal;

-neevidenţierea corectă a timpului lucrat;

-nu a fost depus în termenul legal la ITM Alba, extrasul din registrul de evidență al zilierilor pentru luna precedentă;

-registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este completat la zi ori nu a fost transmis în termenul prevăzut de lege.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au ost controlate 21 de unități, constatat un număr de 39 de deficiențe la care au fost dispuse tot atâtea măsuri. Au fost applicate 9 sancțiuni din care 8 avertismente și o amendă în valoare de 4.000 de lei.

Principalele deficienţe stabilite în aceste controale au fost:

– Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

– Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate

– Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

– Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

– Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

– Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.