Consiliul Judeţean Alba a anunţat, astăzi, că Centrul de vizitare de la Poarta Raiului va fi construit până în toamna anului viitor. În prezent este în curs de elaborare Proiectul Tehnic necesar licitației pentru construcția centrului de vizitare.

Suprafața totală a clădirii va fi de 334,3 mp și va cuprinde, pe lângă o sală de conferințe, birouri, un turn cu terasă și o încăpere cu 11 diorame reprezentând habitatele naturale și speciile sălbatice care constituie obiective de conservare în cele două situri.

[box type=”green” ]”Viitorii vizitatori ai centrului se vor putea orienta în siturile Frumoasa și datorită unei machete tridimensionale care va cuprinde traseele tematice și alte informații relevante”, au precizat reprezentanţii CJ Alba.[/box]

Aceştia au mai menţionat că imobilul va fi realizat din bușteni de lemn, iar turnul din piatră. Centrul de vizitare va funcționa și ca punct de informare pentru întreaga zonă, fiind dotată corespunzător acestui lucru.

[box type=”yellow” ]zona de amplasare a centrului de vizitare - Poarta Raiului

În curtea centrului de vizitare, pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați vor fi realizate centre expoziționale exterioare ce vor consta în reconstituiri ale unor colțuri din natură, unde se pot explica vizitatorilor, mai ales copiilor, cum s-au format și cum se pot menține o serie de habitate naturale ale zonei. [/box]

Costul total al construirii centrului de vizitare, inclusiv dotări şi amenajări exterioare, este estimat la circa 2 milioane de lei plus TVA.

Pe de altă parte, potrivit unui comunicat de presă, unitatea de implementare a proiectului a semnat contractul de servicii pentru realizarea studiilor științifice necesare realizării planului de Management integrat al siturilor ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 0043 Frumoasa SMIS – CSNR 36409 – Lot 2 – Realizarea unui sistem de evidență a regimului de proprietate al terenurilor și construcțiilor permanente.

Oferta declarată câștigătoare este cea depusă de SC BLOM ROMANIA SRL Târgoviște  – Dâmbovița, cu o propunere financiară (fără TVA) de 157.482 de lei. Subcontractanții declarați ai SC BLOM ROMANIA SRL sunt SC SUCATO LAND SRL, care va presta activități de topografie și cadastru, în procent de 20% și SC ADRIACARD PROJECT SRL, care va presta activități de topografie, în procent de 20%. Ordinul de începere al lucrărilor a fost dat în noiembrie 2013 iar contractul se va desfășura pe o durată de 6 luni. Rezultatul acestui contract este acela că, pentru prima dată, regimul de proprietate al terenurilor din sit va fi cunoscut cu exactitate, lucru esențial pentru elaborarea unui plan de management al zonei.

Prin proiectul “Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, SMIS – CSNR 36409 se propune realizarea planului de management integrat pentru siturile ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, cu accent pe măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile și habitatele de importanță comunitară aflate pe suprafața acestora. Suprafața totală a ariilor vizate de proiect este de 137.115 ha, localizată în raza teritorială a județelor: Alba, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Valoarea totală a proiectului este de 13.122.256 lei.