Luni, între orele 10 şi 13, la Şcoala Gimnazială din oraşul Câmpeni, va avea loc o bursă a locurilor de muncă organizată în cadrul proiectului “Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor”.

Proiectul este implementat de Asociaţia Pakiv Romania în parteneriat cu SC Technical Training SRL București și Techniki Ekpedeftiki SA Grecia şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,  Axa prioritară 5, ”Promovarea măsurilor active de ocupare”.

Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Pakiv, scopul acestui eveniment este de a de pune în legătură  potențialii angajatori de pe piața locală și regională a muncii cu grupul țintă al proiectului ”Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor”, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau serviciu.

“În cadrul acestui proiect, până la această dată, au fost furnizate servicii integrate de informare, consiliere și de formare profesională în mediul rural pentru cel puțin 1000 de șomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistență și persoane inactive din regiunile Centru, Nord-Vest și Vest. Programele de formare profesională au vizat calificarea a 875 dintre viitorii beneficiari ai proiectului în domenii din sectorului meșteșugăresc. După finalizarea programelor de formare, 30 dintre absolvenții care au obținut certificate de calificare vor fi susținuți și asistați să-și înființeze mici afaceri meșteșugărești care să contribuie atât la creșterea calității vieții acestora și a familiilor lor, precum și la dezvoltarea comunităților din care fac parte.

La bursa locurilor de muncă organizată prin proiect sunt invitați să participe atât beneficiarii proiectului și potențialii angajatori, cât și alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, reprezentanți ai autorităților  publice locale și centrale, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai mediului academic și universitar, mass media locală și centrală și alți actori relevanți care sunt implicați sau doresc să se implice în reducerea șomajului și creșterea calității vieții în mediul rural”, se arată într-un comunicat dat astăzi publicităţii.