Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor că termenul limită de depunere a Declaraţiei unice este 31 iulie 2019.
Prin acest formular se declară, după caz:
□ impozitul pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;
□ impozitul pe venitul estimat a se realiza din România în anul 2019 sau impozitul aferent
normei de venit;
□ venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, contribuţiile sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia unică se poate depune prin serviciul Spaţiul Privat Virtual sau poate fi transmisă ANAF prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e- guvernare.ro, pe baza unui certificat digital calificat.
De asemenea, “Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” se poate transmite şi prin poştă sau se poate depune la sediul unităţilor fiscale.
Specialiştii ANAF oferă asistenţă telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la numărul 0314039160, pentru completarea şi depunerea declaraţiei. în plus, contribuabilii beneficiază de asistenţă şi la sediul unităţilor fiscale pentru completarea şi depunerea online, utilizând calculatoarele puse la dispoziţia contribuabililor special pentru acest scop.
Mai mult, structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală organizează, în întreaga ţară, întâlniri cu contribuabilii, în cadrul cărora se prezintă tematici din domeniul fiscal, inclusiv tematici dedicate campaniei de depunere a Declaraţiei unice.
Lista întâlnirilor, structurată pentru fiecare Direcţie Generală Regională a Finanţelor Publice, este publicată pe portalul www.anaf.ro şi este disponibilă la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/lnformatii_R/intalniri.ht.
înscrierea participanţilor se realizează prin intermediul Formularului de Contact, accesibil tot pe portalul instituţiei, la următorul link:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/asistenta_prin_ email, în limita locurilor disponibile.
Precizăm că MFP şi ANAF au transmis, prin intermediul unei informări disponibile în contul de SPV al fiecărui utilizator, în rubrica Mesaje, informaţii detaliate despre depunerea Declaraţiei Unice.

Sursa: Comunicat de presă ANAF